Shtyp Digjital ME SHUME
Autografika ME SHUME
3d Reklama ME SHUME
Reklama Ndriquese ME SHUME

Kamioni KUTI

Me mundësi që të mbështillet vetëm grafikë, vetëm tekst apo tërësisht me ngjyra e fotografi, këtu përdoret folja SEMI CAST e tipir AVERY GRAPHICS, posaçërisht për rrafsh dhe jetëgjatësi. Shtypet në Mimaki me rezolucion të lartë 1440 x 1440. Folja lyhet me llak për mbrotje nga rrezet e diellit, lagështia dhe pluhuri. Montimi bëhet nga ekipi ynë profesional.