Shtyp Digjital ME SHUME
Autografika ME SHUME
3d Reklama ME SHUME
Reklama Ndriquese ME SHUME

Baner

Nëse planifikoni të reklamoni logon, produktet, moton apo slloganet tuaja nëpër hapësira të jashtme, atëherë shtypi në banera është zgjidhja më ideale, më kualitative dhe afatgjate. Komunikoni produktin, shërbimin, apo biznesin tuaj derisa konsumatorët tuaj janë jashtë shtëpisë dhe padyshim ata do ta vërejnë logon, produktet, moton apo slloganet e biznesit tuaj në reklama shumëngjyrëshe dhe të ndriçueshme natën. Reklamat e biznesit tuaj shtypen në material të plastikës (banerit) të çfarëdo madhësie, të cilat ne i montojmë si atraksione dhe dekorime nëpër hapësira të objekteve nëpër qytete.